Malarstwo na terenie LGD

Malarstwo na terenach LGD posiada wieloletnią historię. We wschodnich zaułkach Polski, w Hrubieszowie,urudził się i mieszkał Stanisław Karulak nazywają go „hrubieszowskim Nikiforem”. Żył w latach 1890-1972. Już od dzieciństwa interesował się malarstwem i rzeźbą. Podczas drugiej wojny światowej mieszkał w Hrubieszowie . Dopiero w „jesieni życia” zainteresowało się Nim Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie a ówczesny prezes Towarzystwa, Wincenty Piątak, propagował twórczość Karulaka w różnych środowiskach twórczych. Tematyka prac Karulaka oscyluje wokół motywów historyczno-literackich. Szacuje się, że stworzył około 300 dzieł, z których większość stanowią obrazy i rzeźby przedstawiające historię Polski Charakterystyczną cechą twórczości hrubieszowskiego Nikifora są podpisy pod pracami, które stanowiły swego rodzaju przesłania ku pamięci potomnych, pouczające, porywające a z pewnością zwracające na siebie uwagę. Dzieła Karulaka można obejrzeć w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w Muzeum Lubelskim w Lublinie czy Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Część prac trafiła także za granice Polski: do USA i Londynu. Mistrza pamiętają już nieliczni mieszkańcy Hrubieszowa. Obecnie na terenie LGD jest wielu ”malarzy amatorów”, którzy tworzą swoje prace i czasami można je oglądać na organizowanych wystawach.